wirtualne biuro

Witaj na stronie Wirtualnego Biura TechnoParku Ełk

Obecnie przedsiębiorcy rozpoczynające działalność bardzo często rejestrują siedzibę firmy w prywatnym mieszkaniu. Zdarza się, że nie mają e-maila, strony internetowej czy faksu. Dzięki tej ofercie przedsiębiorcy zyskają możliwość rejestracji firmy pod prestiżowym adresem wraz z profesjonalną obsługą sekretarską. Dobry adres wzbudza większe zaufanie do przedsiębiorcy, buduje pozytywny wizerunek firmy, podnosi jej prestiż.

System to aplikacja internetowa dostępna z poziomu dowolnej, nowej przeglądarki internetowej.

Możliwości Systemu Wirtualne Biuto TechnoParku Ełk:

1. Konto przedsiębiorcy
Dzięki temu modułowi każdy przedsiębiorca ma możliwość rejestracji konta swojej firmy

2. Portal przedsiębiorcy
Portal przedsiębiorcy to strona internetowa, która udostępnia m.in. informacje:

  • zarejestrowanych przedsiębiorcach w Systemie,

  • ważniejszych wydarzeniach gospodarczych w regionie,

  • naborach wniosków do konkursów o dofinansowanie inwestycji z UE,

  • możliwościach otrzymania dofinansowania,

  • imprezach gospodarczych, informacje prezentowane są w postaci kalendarza,

  • szkoleniach skierowanych do przedsiębiorców informacja o wszystkich szkoleniach, warsztatach, spotkaniach organizowanych w regionie z których mogliby skorzystać zarówno pracodawcy jak i pracownicy

  • wymiana informacji o logistyce w firmach – wolnym miejscu w transporcie.

3. Korespondencja przedsiębiorcy
Podczas rejestracji konta przedsiębiorca określa swój adres poczty elektronicznej email. System umożliwia przedsiębiorcy zarządzanie pocztą elektroniczną online w analogiczny sposób jak klient pocztowy (np. MS Outlook, Thunderbird).

4. Logistyka
Przedsiębiorcy bardzo często dostarczając swoje towary posiadają jeszcze wolne miejsca w transporcie i chętnie zabraliby również towar dodatkowo. Moduł Logistyka umożliwia przedsiębiorcom poinformowanie ewentualnych chętnych o możliwości zabrania dodatkowego towaru. Przedsiębiorca określa szczegółowo ilość wolnego miejsca, a następnie publikuje te informacje w module Portal przedsiębiorcy.

5. Konferencje przedsiębiorcy
Dzięki temu modułowi przedsiębiorca ma możliwość elektronicznej rezerwacja sal konferencyjnych i pomieszczeń w celu  przeprowadzenia rozmów biznesowych. System umożliwia również organizowanie wideo konferencji przez sieć Internet

6. Asystent przedsiębiorcy
Moduł zintegrowany jest z centralą telefoniczną Techno-Parku w Ełku. Umożliwia rejestrowanie rozmów nagranych na automatyczną sekretarkę i późniejsze odsłuchanie lub zarchiwizowanie w postaci plików audio.
Dodatkowo moduł udostępnia integrację z kalendarzem online

7. Informacje prawne
Portal umożliwia skorzystanie z bazy informacji prawnych

 

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013